LEAN A3

verbeterplan is continue verbeteren

LEAN A3

LEAN A3

is verbeteren in kleine stapjes

LEAN A3

Continue verbeteren

Vrijwel elk team, samenwerking of individu streeft naar verbeteringen.
Vanuit de LEAN-optiek is continu verbeteren in kleine stappen de basis van een optimale werkwijze of organisatie.

De LEAN A3-verbetermethodiek is volledig gericht op het verbeteren in kleine stappen om zo een project of proces te optimaliseren. De LEAN A3-werkwijze geeft structuur aan verbeterinitiatieven.


Een verbeterinitiatief kan op kleine schaal, maar ook als deelstap worden uitgewerkt in grotere projecten. De methodiek maakt gebruik van het basisuitgangspunt van de LEAN PDCA: de aanpak van Plan-Do-Check-Act.

Met de BizzyOwl LEAN A3 module
“Stap voor stap verbeteren”

LEAN A3 verbeter methodiek

De gedachte van een A3 verbeterplan is dat analyse (linkerzijde), de oplossing en de acties (rechterzijde) op een papieren A3 past. Daar is een concrete en methodische opbouw voor nodig.
De methode van het verbeteren, DMAIC, bestaat uit 7 stappen.

De analyse bestaat uit:

 • Wat is het probleem
 • Maak het probleem concreet met normen en doelstellingen
 • Wat zijn de grondoorzaken

De oplossingen bestaan uit:

 • Wat is de oplossing
 • Maak de oplossing concreet in een takenlijst
 • Borg en evalueer de verbetering

De LEAN A3-verbeterplannen zijn toegankelijk en kortcyclisch. Dit houdt in dat ze een korte doorlooptijd van enkele dagen tot weken hebben. De plannen kunnen als volgt worden verdeeld:

 • Planbord verbeteren
  Zeer kortcyclische ideeën vanuit het dagelijks proces, gericht op afgeronde verbeteringen binnen enkele dagen.
 • Stap voor stap verbeteren

Ook wel de Kaizen methode genoemd. Verbeterplannen uitgewerkt tussen enkele dagen tot enkele weken om zo stap voor stap te verbeteren.

 • Strategisch verbeteren
  Verbeteren naar een strategisch bepaalde richting. Deze methode bestaat vrijwel altijd uit tussenstappen en interne verbeterontwikkelingen.

BizzyOwl Verbetermanagement maakt daarom gebruik van cascadering, een goede onderverdeling in levels van verbeteren.

Verbeteren doe je zonder belemmeringen.

Daarom staat de BizzyOwl LEAN A3-verbetermethodiek met een Advanced Membership een onbeperkt aantal A3 toe. Basic Members kunnen onderdeel uitmaken van de opgezette A3. Alle andere Members kunnen deelnemen vanuit de takenlijsten binnen de Chapters.