BizzyOwl

Helpt in je dagelijkse werk

BizzyOwl

Wat is nu eigenlijk BizzyOwl

BizzyOwl biedt op handzame en eenvoudige wijze toegang tot dagelijks werk. Deze modellen helpen je structuur te geven aan je dagelijkse werkzaamheden.

“Het hele team staat klaar om te werken, maar de werkzaamheden gaan alle kanten uit. Herken je dat? BizzyOwl lost het op!”

BizzyOwl biedt los van structuur met dashboards en overige output ook tal van inzichten. Met het geven van persoonlijke feedback enerzijds en nuttige achtergrondinformatie anderzijds wordt de kwaliteit gestuurd.

     De producten van BizzyOwl helpen je in de dagelijkse werk.

TakenmanagerView.jpg

Taken management

Takenmanagement en overlegstructuur zijn cruciaal voor een goede en werkgerichte samenwerking.
Taken verhelderen en worden zo tijdig afgerond.
Voor een goed resultaat moet de voortgang van taken met medewerkers besproken worden.
Welke voortgang wordt wanneer met wie besproken?
En welke overlegvorm wordt hierbij gebruikt?

Vergadermodule

Zonder structuur en daadkracht wordt een vergadering al snel volgepraat met uiteindelijk geen (effectief) resultaat.

Een duidelijke agenda en structuur coacht tijd en inhoud, zodat vergaderingen concreet worden en tijdig van het ene naar het andere onderwerp worden gestuurd. Hiermee wordt het doel van de bijeenkomst goed bereikt.

Dit geldt voor alle soorten vergaderingen zoals Team Meeting, Chapter overleg en Daily Scrum.

BizzyOwl-ScreenPrint-Vergaderen.jpg

Screenprint Barometer in time.jpg

Teambarometer

De TEAM-barometer is een eenvoudige en snelle tool om het gesprek over samenwerking binnen je Chapter op gang te krijgen.

Het invullen van de barometer kost de medewerker minder dan een minuut en de gesprekken kunnen tijdens een meeting direct worden gevoerd over de uitzonderingen.

    “Wat je niet meet, kun je ook niet managen”

Door de resultaten van de barometer (en de bijzonderheden ervan) binnen het team te bespreken, kunnen openingen tot gesprekken worden gecreëerd. Dit kan leiden tot een goede invalshoek, waardoor de stemming binnen de Chapter inzichtelijk wordt en vroegtijdig aandacht aan besteed kan worden.

OGSM strategie uitwerking

Waarom worden werkzaamheden verricht? Met welk doel worden verbeteringen in gang gezet?

Om deze vragen te beantwoorden, moet het doel van een Chapter of organisatie strategisch in kaart worden gebracht tevens vertaald in doelstellingen, KPI’s en uitgewerkte strategieën.

BizzyOwl biedt met de OGSM-module een beproefde methodiek om met de gehele Chapter of organisatie te komen tot een gezamenlijke en gedragen strategie.

Screenprint OGSM.jpg

Screenprint A3.jpg

LEAN A3 verbeterplannen

LEAN A3 is een verbetermethode. Met LEAN A3 maken we (de werkwijze van) een organisatie continue beter.

Typerend voor LEAN 3 is dat we dat stapsgewijs doen: het optimaliseren van (bedrijfs)processen of projecten lukt het beste stapje voor stapje.
LEAN A3 is onder meer goed bruikbaar om de initiatieven van mensen om dingen beter te maken, structuur te geven en een plek te geven in een groter geheel. Zo'n verbeterinitiatief kan een van de stappen zijn in een groter, meeromvattend verbeterproject.

Bij de uitvoering gaat LEAN A3 uit van het principe PCDA: Plan-Do-Check-Act.
We plannen een verbetering, voeren 'm uit, checken het resultaat en ondernemen actie als dat (nog) niet het gewenste resultaat is.